NYKYPÄIVÄ

Yrityksen toiminta on näinä laman jälkeisinä vuosikymmeninä jalostunut edelleen ja nyt toimialaamme ovat lähinnä pelkästään rakennusvaurioiden korjauksiin liittyvät toimenpiteet.

Teemme vauriokartoituksia ja annamme toimenpide-ehdotuksia havaittujen ongelmien poistamiseksi.

Autamme rakennusyrityksiä takuukorjaustöiden suorittamisessa, sisältäen esim. takuuaikana todettujen ongelmien tutkintatyöt, ratkaisuehdotuksen laatimisen ja korjaustoimenpiteiden suorittamisen ns. ”on demand” palveluna. Usein kiinteistön urakoineen yrityksen ja kiinteistön käyttäjän näkökulmat saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, tällöin on perusteltua kutsua puolueeton asiantuntija ratkaisemaan tilanne, teemme selvityksen ongelmasta sitä liioittelematta tai vähättelemättä sekä annamme ehdotuksemme ongelman korjaamiseksi.

Pystymme tarjoamaan tukea myös korjaustyön suunnitteluun, esimerkiksi tekemällä rakenteiden avaus-, tutkimus- ja analysointitoimenpiteitä ja esittämällä raportissa vaurion oletetun syntymekanismin. Näin suunnittelijan työtaakka helpottuu ja oikeat korjausmenetelmät voidaan määrittää luotettavammin.

Ota Yhteyttä